بهداشت خانواده

تعداد بازدید:۳۷۰۵

کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده

نام و نام خانوادگی: خانم زینب وثوقی

تحصیلات: کارشناسی بهداشت خانواده

 

شرح وظایف:

۱. تعیین خط مشی و اجرای سیاست های کشوری برنامه های سلامت خانواده

۲. نظارت بر حسن اجرای دستورالعملها

۳. نظارت بر اجرای برنامه های بهداشتی و درمانی مادران، کودکان، میانسالان و سالمندان با در نظر گرفتن اولویت های اجرایی

۴. بررسی شاخص های بهداشتی مربوطه در منطقه و تجزیه و تحلیل آنان در برنامه های مختلف واحد

۶. تلاش برای دستیابی به روش های جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف اجرای برنامه های آموزش و بهداشتی و پیشگیری

۷. پیشنهاد و مشارکت در اجرای آموزشها و برنامه ها در واحد های مختلف مرکز بهداشت

۸. برگزاری کارگاهها و کلاس های آموزشی جهت پرسنل خانواده و بهوزران

۹. نظارت بر مراکز و خانه های بهداشت و عملکرد پرسنل

۱۰. - ارسال پسخوراند مربوط به نظارت، آمارها وشاخصهای بهداشت خانواده به مراکزبهداشتی درمانی تحت پوشش

۱۱. تشکیل کمیته های برنامه های مختلف واحد

 

آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۴۰۱