حسابرسی

تعداد بازدید:۱۰۳۹

شرح وظایف حسابرس:

 

۱- حسابرسی در یکی از زمینه های: درآمدهای وصولی و وجوه دریافتی، هزینه های انجام شده، پیش پرداخت ها و علی الحساب ها مطابق مقررات مربوط.

۲- اقدامات لازم در خصوص تفریغبودجه و مقایسه آن با بودجه مصوب، محاسبه تراز عملیات نهایی سال مالی، تجزیه و تحلیل صورت های مالی.

۳- مطالعه و رسیدگی به صورت حساب ها و مدارک مربوط یه خرید و فروش کالا.

۴- محاسبه دقیق میزان استهلاک.

۵- رسیدگی به اسناد و مدارک و پرونده های مودیان مالیاتی.
۶- رسیدگی به قیمت تمام شده کالا به منظور تعیین سود حقیقی.

۷- تنظیم برنامه حسابرسی و تقسیم کار بین حسابرسان و نظارت بر کار آنها

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۰