امور مالی

تعداد بازدید:۱۶۴۰

شرح وظایف امور مالی

 

 

 

۱- پیگیری درآمدهای ارسالی و وصولی از سازمانهای بیمه گر طرف قرارداد.

۲- نظارت و کنترل درآمدهای نقدی و غیرنقدی واحدهای تابعه.

۳- تهیه مواد و لوازم و اقلام مصرفی و غیرمصرفی واحدهای تابعه بر اساس اعتبارات و منابع موجود.

۴- ایجاد اسناد هزینه ای مطابق با خریدهای انجام شده بر اساس اعتبارات و منابع موجود.

۵- حسابرسی اسناد هزینه.

۶- پرداخت حقوق و مزایای پرسنل.

۷- پیگیری جهت جذب منابع (اعتبارات) از دانشگاه.

۸- ایجاد دفاتر کل، روزنامه و …. و ثبت اسناد هزینه های پرداخت شده.

۹- نظارت بر اموال و دارائیهای موجود.

۱۰- بایگانی اسناد هزینه مالی و پرونده های مالی پرسنل.

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۰