برنامه های بهداشت تغذیه

تعداد بازدید:۲۰۵۸

الف) برنامه های بهبود رشد و تغذیه کودکان

۱- گسترش دانش پرسنل درمورد رشد و تغذیه کودکان

۲- اجرای طرح حمایتی مشارکتی بهبود وضع تغذیه کودکان با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)

۳- اجرای طرح یک وعده غذای گرم در روستا مهدها با همکاری بهزیستی

۴- آموزش عملی مادران در مورد تغذیه تکمیلی کودکان:

در راستای بهبود وضع تغذیه کودکان این طرح در کلیه خانه های بهداشت شهرستان گمیشان در حال حاضر اجرا میگردد. در این طرح مادرانی که کودک ۲۴-۶ ماهه دارند بوسیله پرسنل بهداشتی بصورت عملی با نحوه طبخ انواع غذا ها ی کودک آشنا شده و مهارت لازم برای تهیه غذای مناسب برای کودک خود را فرا میگیرند. لوازم و مواد اولیه لازم برای این طرح غالباً توسط سیستم بهداشت در اختیار پرسنل قرار میگیرد. و گاهاً از مشارکتهای مادران و پرسنل نیز استفاده میگردد.

ب) برنامه ها ی یپیشگیری و کنترل کمبود ریز مغذیها

۱- پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید:

- پایش سالانه ید ادرار دانش آموزان

- برگزاری کمیته I.D.D

- سنجش کیفی ید نمک های مصرفی اماکن عمومی و مراکز عرضه مواد غذایی (بهداشت محیط)

- اجرای بسیج های آموزش همگانی در زمینه مصرف نمکهای ید دار

- بررسی پوشش مصرف نمک های ید دارخانوارهای روستایی به تفکیک مراکز بهداشتی درمانی (بهورزان)

- فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به مردم با تاکید بر مصرف نمکهای تصفیه شده ید دار

۲- پیشگیری و کنترل کمخونی فقر آهن

- اجرای سالانه طرح آموزش تغذیه و آهن یاری مدارس دخترانه (مقطع راهنمایی و دبیرستان)

- آهن یاری زنان باردار، شیرده و کودکان زیر ۲ سال

- آموزش تغذیه گروههای مختلف

- ترویج مردم به استفاده از نانهای غنی شده با آهن

۳- پیشگیری و کنترل کمبود ویتامین A و D

- مکمل یاری کودکان و زنان باردار

- آموزش تغذیه گروههای مختلف

۴- پیشگیری و کنترل کمبود روی

- آموزش تغذیه

- مکمل یاری زنان باردار و شیر ده با مولتی ویتامین مینرال

 

ج) برنامه های ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه

۱- اصلاح الگوی مصرف روغن

۲- ترویج مصرف میوه و سبزی

۳- ترویج مصرف شیر و فراورده های آن

۴- آموزش الگوی صحیح مصرف مواد غذایی

۵- ترویج مصرف آبزیان

۶- اصلاح عادات غذایی نامناسب مانند کاهش مصرف نوشابه های گازدار، تنقلات غذایی کم ارزش و معرفی جایگزینهای مناسب

د- برنامه پایش و ارزشیابی فرایندهای تغذیه

۱- پایش عملکرد سطوح پائین

۲- اجرای طرحهای پژوهشی

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۰