کارپرداز

تعداد بازدید:۲۲۰۶

نام و نام خانوادگی:

لطیف قلیزاده

کارپرداز شبکه بهداشت و درمان مغان

شرح وظایف کارپرداز:

 

 

۱- استعلام بها قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق.

۲- دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.

۳- تهیه و تنظیم صورت مجلسهای مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به اداره متبوع.

۴- نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی واحد متبوع و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی.

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۰