برنامه های در حال اجرا

تعداد بازدید:۱۶۲۸

مهمترین برنامه های در حال اجرای واحد مهندسی بهداشت حرفه ای عبارتند از:

۱. ادغام بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه

۲. بازدید کارگاهی وتحت پوشش قرار دادن کارگاهها

۳. بهداشت کشاورزی

۴. سلامت قالیبافان

۵. طب کار (معاینات دوره ای شاغلین)

۶. ساماندهی روشنایی در محیط کار

۷. مقابله با صدا

۸. ارگونومی

۹. بهداشت پرتوکاران

۱۰. بررسی وضعیت بهداشتی کارگاهها ی زندانها و ندامتگاهها

۱۱. اعلام نظر در بررسی سخت وزیان آوری مشاغل

۱۲. اعلام نظر در زمینه صدور صلاحیت بهداشتی

۱۳. ارزیابی و اندازه گیری عوامل زیان آور

۱۴. طرح کمیته حفاظت فنی در کارگاههای مشمول

۱۵. پایش ونظارت بهداشت حرفه ای در کارگاههای کمتراز ۵۰ نفر

۱۶. طرح کاهش وکنترل سیلیکوزیس

۱۷. طرح تشدید

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۰