شرح وظایف مسئول بهداشت خانواده

تعداد بازدید:۵۴۳۹

شرح وظایف کارشناسان بهداشت خانواده:

 

۱. تهیه برنامه جامع عملیاتی سالیانه مناسب با اهداف برنامه و شرایط و مشکلات موجود

۲. پیگیری، هماهنگی و اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با برنامه سلامت سالمندان و شیوه زندگی سالم جهت کلیه پرسنل بهداشتی – درمانی و اقشار مختلف جامعه

۳. نظارت، پایش و ارزشیابی نحوه اجرای برنامه در سطح شهرستان

۴. جمع آوری، ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات، آمار و شاخص های مرتبط با برنامه

۵. انعکاس فعالیتها، عملکرد و آمار برنامه بصورت فصلی به معاونت بهداشتی

۶. هماهنگی و همکاری با سایر واحدهای درون بخشی (واحد بیماریهای غیر واگیر و آموزش سلامت و رابطین بهداشتی) وسازمانها و ادارات برون بخشی (مثل بهزیستی، کمیته امداد، نهضت سواد آموزی، شهرداری و ۰۰۰) درجهت پیشبرد اهداف برنامه سلامت سالمندان و آموزش شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی

۷. هماهنگی لازم جهت تشکیل کمیته سلامت سالمندان و پیگیری مصوبات آن

۸. ارائه راهکارهای لازم درخصوص بهبود کیفیت و کمیت برنامه

۹. هماهنگی درخصوص تهیه، چاپ و تکثیر و توزیع جزوات، کتابچه و پمفلت های آموزشی سلامت سالمندان

۱۰. همکاری و هماهنگی و اقدام لازم جهت معرفی برنامه، تکریم و بزرگداشت سالمندان درمناسبت های مختلف مانند هفته جهانی بهداشت؛ روز جهانی خانواده روز جهانی کودک و هفته سالمند.

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۰