شرح وظایف کارشناسان واکسیناسیون و زنجیره سرد

تعداد بازدید:۳۸۸۲

شرح وظایف کارشناسان واکسیناسیون و زنجیره سرد:

  • کنترل زنجیره سرد
  • تکمیل درخواست واکسن و تحویل آن به طور ماهیانه به معاونت امور بهداشتی
  • بررسی درخواستهای واکسن ارسالی از واحدها و مراکز تابعه و توزیع واکسن به آنان به طور ماهیانه
  • جمع آوری. بررسی. جمع بندی و ارسال آمار واکسیناسیون بطور ماهیانه به معاونت امور بهداشتی
  • تهیه و ارسال پوشش واکسیناسیون بطور سه ماهه. شش ماهه. نه ماهه و سالانه
  • ارسال اسامی نوزادانی که در بدو تولد در بیمارستان واکسینه نشده اند به معاونت امور بهداشتی
  • آموزش به پرسنل مربوطه
  • ثبت کلیه موارد عوارض ناخواسته متعاقب ایمنسازی و ارائه آمار فوری و ماهیانه به معاونت بهداشتی
  • معاینه موارد ارجاع شده توسط پزشک مسئول و بررسی علت عارضه

 

آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۴۰۰