کارشناس مبارزه با بیماریها

تعداد بازدید:۳۷۹۴

سمت: کارشناس مبارزه با بیماریها

نام و نام خانوادگی: بهناز قاسمی

تحصیلات: کارشناسی مبارزه با بیماریها

 

شرح وظایف کارشناسان بیماریهای واگیر:

۱- تشکیل کمیته بیماریهای واگیر

۲- تهیه- تنظیم و ارسال آمار هر ماه –سه ماه و شش ماهه در قالب فرم و فلاپی به معاونت محترم بهداشتی

۳- بت –پیگیری و نظارت بر فعالیت مراکز تابعه در زمینه بیماریابی و درمان

۴- برآورد داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماریهای واگیر

۵- نظارت مستقیم بر مصرف داروها و پیگیری عوارض دارویی

۶- بررسی اطرافیان و خانواده های بیمار در تماس و انجام اقدامات تشخیصی و پیگیرانه جهت اطرافیان و آموزش نیروها

۷- آموزش به کلیه واحدهای برون بخشی و درون بخشی

۸- هماهنگی مستمر با آزمایشگاه

۹- تهیه تراکت و پلاکارد جهت مراکز و بیمارستانها و مراجعین به مرکز بر طبق تقویم بهداشتی

۱۰- گزارش گیری از کلیه مراکز بهداشتی درمانی و پایگاهها به صورت هفتگی

۱۱- گزارش فوری تلفنی و اقدامات کنترل جهت اطرافیان بیمار

۱۲- ارسال گزارش هفتگی و ماهانه به معاونت

۱۳- تکمیل فرم بررسی انفرادی جهت بیماران

۱۴- پیگیری بیماران تا حصول نتیجه و بررسی اطرافیان بیمار

۱۵- گرفتن نمونه خون. ادرار. نمونه حلق از بیماران و ارسال آن به حوزه مربوطه با حفظ زنجیره سرما

۱۶- شیمو پروفیلاکسی اطرافیان بیمار

۱۷- واکسیناسیون و پیگیری افراد حیوان گزیده بصورت آنکال

۱۸- تشکیل کلاس آموزش و تاکید به راههای انتقال –پیشگیری و کنترل بیماری

۱۹- بازدید و پایش از کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۴۰۰