کارشناس بیماریهای غیر واگیر

تعداد بازدید:۲۲۴۸

شرح وظایف کارشناسان بیماریهای غیر واگیر:

 • تهیه تراکت و پلاکارد و نصب آن بر طبق تقویم بهداشتی
 • آموزش چهره به چهره و گروهی بیماران در مراکز تابعه
 • جمع آوری و تنظیم فرمهای آماری بیماریهای غیر واگیر از کلیه مراکز شهری و روستایی و ارسال به معاونت بهداشتی بصورت ماهانه
 • آموزش مستمر نیروها
 • نظارت بر عملکرد گرفتن نمونه های خون و...در بیماریهای غیر واگیر
 • عقد قراردادو هماهنگی های لازم با پست منطقه ۱۶و۱۹ جهت ارسال نمونه ها از مراکز به آزمایشگاه رفرانس
 • نظارت بر اجرای طرح بازدید منازل در خصوص پیشگیری از حوادث خانگی هر شش ماه یکبار و جمع بندی آمار
 • جمع آوری و ثبت رایانه ای آمار سوانح و حوادث از بیمارستانهای تحت پوشش. و ارسال دیسکت آن بصورت شش ماهه به معاونت
 • جمع آوری آمار مواد محترقه چهارشنبه سوری از بیمارستانها و ارسال به معاونت
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی در مناسبت های خاص
 • تشکیل جلسات هماهنگی با حضور تیم مشاوره تالاسمی
 • پیگیری زوجین ناقل تالاسمی جهت انجام به موقع مشاوره تنظیم خانواده. ارجاع به آزمایشگاه مراکز پیش از تولد ( PND )
 • هماهنگی با پایگاه یهداشتی بیمارستان شهدا در جهت ارجاع والدین بیماران تالاسمی ماژور در خصوص مشاوره تنظیم خانواده و ارسال به موقع آمار بیماران تالاسمی ماژور
 • بازدید از کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و نظارت بر عملکرد آنها
 • جمع آوری و ثبت آمار سرطانها از مراکز پاتولوژی منطقه
 • انجام طرح غربالگری دیابت در افراد بالای ۳۰ سال و زنان باردار
آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۴۰۰