مسئول واحد بیماریها

تعداد بازدید:۳۵۶۹

کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماریها

نام و نام خانوادگی: فخرالدین مجد

تحصیلات:  فوق لیسانس مدیریتی خدماتی بهداشتی و درمانی 

 

شرح وظایف کارشناس مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها:

 • نظارت وکنترل بیماریهای واگیر و غیر واگیر در سطح منطقه

 • بررسی و پیگیری اپیدمی های ایجاد شده در سطح منطقه

 • نظارت بر اعلام موارد بروز یافته (واگیر) در سطح منطقه به معاونت بهداشتی

 • نظارت و کنترل کلینیک مثلثی و اقدامات وابسته

 • جمع آوری اطلاعات آماری بیماریهای غیر واگیر

 • اعلام و اتخاذ راههای کاهش بیماریهای غیر واگیر در سطح شهرستان

 • اجرای دستورالعملهای ارسال شده از وزارتخانه و معاونت بهداشتی

 • تقسیم نیروهای کاری در سطح منطقه و ستاد و همچنین شرح وظایف

 • بالا بردن شاخص سلامتی در سطح منطقه

 • نظارت بر شاخصهای منطقه به استانداردهای اعلام شده

 • گزارش بازدید و پایش پرسنل و جمع بندی نکات و مشکلات منطقه

 • اجرای طرحهای کشوری در سطح کلان و منطقه ای

 • تنظیم کشیک واحد بیماریها

 • تشکیل کمیته بیماریهای واگیر و غیر واگیر

 • نظارت بر ارسال به موقع نمونه های گرفته شده از آزمایشگاه

 • مکاتبات اداری

 • هماهنگی برون بخشی و درون بخشی در زمینه های کاری

 • نظارت بر اجرای شرح وظایف توسط پرسنل در مراکز محیطی

 • نظارت بر ارسال گزارشات هفتگی یا ماهیانه

 • جلب مشارکت ارگانهای دولتی و خصوصی و مردم

 • شرکت در جلسات درون واحدی بصورت ماهیانه (ستاد)

 • شرکت در جلسات ماهیانه در معاونت محترم بهداشتی

 • شرکت در جلسات ماهیانه شورای کارشناسی ستاد

 • شرکت در کارگاههای کلاسهای آموزشی و سمینارهای برگزارشده توسط مرکز مدیریت بیماریها با سایر مراکز تحت پوشش دانشگاه

 • تعیین نیروهای شرکت کننده در کارگاهها و کلاسهای آموزشی در خصوص موضوعات واحد بیماریها

آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۴۰۰